Informatički inženjering

Softver se može podeliti na softver opšte namene i softver specijalne namene. Kako svako preduzeće koristi svoje jedinstvene poslovne procese, pravila i tokove podataka, softver koji se koristi u poslovanju treba da oslikava procese i pravila preduzeća i da se oslanja na bazu podataka koja oslikava tokove podataka preduzeća. Zbog toga se projektuje softver specijalne namene koji se zasniva na zahtevima klijenta i u potpunosti pruža podršku poslovanju klijenta.

BS Computer u okviru svog odeljenja za informatički inženjering Vam pruža mogućnost projektovanja, izrade i implementacije informacionih sistema raznih namena u skladu sa Vašim potrebama. Pored navedenog postoji mogućnost implementacije nekog od gotovih rešenja naše ili neke od partnerskih firmi. U okvuru toga Vam nudimo IT konsulting usluge koje garantuju pronalaženje i implementaciju funkcionalno i finansijski najoptimalnijeg rešenja za Vaše preduzeće. Naša ponuda između ostalog obuhvata prodaju i konsalting u vezi legalizacije i nabavke legalnog softvera vodećih svetskih proizvođača aplikativnog softvera.