IT outsourcing

Outsourcing je način pružanja usluga koji omogućava Vašoj firmi da umesto posedovanja svog IT sektora, ugovorno angažujete našu firmu da Vam pruža usluge u vezi sa informacionim tehnologijama, u cilju smanjenja IT troškova. Prednosti se ogledaju u tome što ne morate imati stalno zaposlene, ulagati u njihovo usavršavanje, brinuti da posedujete angažovan dovoljan broj zaposlenih sa neophodnim veštinama… Naše angažovanje može biti na lokaciji klijenta ili daljinskim putem direktno iz naše firme (što smanjuje vreme odziva na minimum). Takođe, klijentima pored konstantne IT podrške poslovanju pružamo i usluge daljinskog praćenja i održavanja sistema radi proaktivnog delovanja, kako biste imali maksimalno pouzdano okruženje za rad.

Ovaj način poslovanja nosi određene rizike, pa je potrebno izabrati kompaniju koja opravdava dato poverenje. BS computer iza sebe ima preko stotinu zadovoljnih klijenata koji koriste ovaj tip usluge i taj broj konstantno raste. Usluge koje možemo obavljati putem Interneta uključuju administraciju servera i mreža, tehničku podršku korisnicima, izradu desktop i web aplikacija ili određenih segmenata istih, obradu i konverziju podataka, IT konsalting…