Obrada podataka

Usluge računarske/elektronske/digitalne obrade podataka, kao i usluge unosa podataka u elektronskoj formi.

U mogućnosti smo da ponudimo automatski i manuelni unos podataka, tj. pretvaranje podataka u elektronsku/digitalnu formu.
Nakon unosa podataka na našim serverima je moguća automatska, polu automatska ili manuelna obrada podataka po zahtevu (specifikaciji) korisnika radi daljeg korištenja ili intergracije u postojeći informacioni sistem klijenta.