Obuka

BS Computer je u mogućnosti da Vam organizuje i održi specijalizovane
obuke zaposlenih u sledećim oblastima:
- osnovno korišćenje računara baziranih na Linux operativnim sistemima;
- administracija servera pod Windows i Linux platformom;
- administracija računarskih mreža;
- administracija MikroTik bazirane aktivne mrežne opreme;
- administracija Joomla baziranih CMS;
- Internet marketing i SEO.

Obuku vrše naši sertifikovani stručnjaci u našim ili Vašim prostorijama.