Obuka

BS Computer je u mogućnosti da Vam organizuje i održi specijalizovane
obuke zaposlenih u sledećim oblastima:
– osnovno korišćenje računara baziranih na Linux operativnim sistemima;
– administracija servera pod Windows i Linux platformom;
– administracija računarskih mreža;
– administracija MikroTik bazirane aktivne mrežne opreme;
– administracija Joomla baziranih CMS;
– Internet marketing i SEO.

Obuku vrše naši sertifikovani stručnjaci u našim ili Vašim prostorijama.