Računarske mreže

Sa razvojem kompjuterskih mreža poslednjih godina drastično su se povećale mogućnosti koje se pružaju korisnicima modernih mreža. Moguće je koristiti internet da bi se došlo do podataka, moguće je koristiti mreže radi prenosa raznih vrsta podataka: datoteka sa podacima, video nadzora i alarma, za prenos glasa i slike, …

Iz tog razloga u mogućnosti smo da Vam uradimo mrežu po sistemu “ključ u ruke”, od projektovanja, preko izgradnje, pa sve do puštanja u rad i testiranja. Kod nas ne postoji limit u vezi projektnog zadatka koji treba izvršiti za Vas ili tehnologija pomoću koji kreirati željenu mrežu.

U slučaju da kod Vas u firmi postoji neka kompjuterska mreža koju treba unaprediti, proširiti ili povezati sa novom mrežom u mogućnosti smo da izvršimo restrukturiranje i rekonstrukciju mreže, kako bi se dobili najpovoljniji rezultati. Bez obzira da li je u pitanju žična ili bežična kompjuterska mreža, dovoljno je samo da nas pozovete i vaš posao je rešen, jer nakon dogovora mi sve preuzimamo i završavamo projakat u najkraćem mogućem roku sa maksimalnim kvalitetom.

Pored navedenih usluga, pružamo i usluge održavanja kompjuterskih mreža kako bi vaša mreža radila pouzdano pospešujući, olakšavajući i ubrzavajući vaše svakodnevno poslovanje.

Kada se pojave problemi u kompjuterskoj mreži, u mogućnosti smo da Vam pružimo usluge detekcije defekta u mreži, usluge otklanjanja defekta u mreži, usluge testiranja funkcionalnosti mreže.

Takođe, pored navedenih usluga nudimo i sledeće usluge:

  • instalacije servera pod Linux i Windows operativnim sistemima
  • kreiranje klastera računara pod Linux i Windows platformama u svrhe korišćenja zahtevnih distribuiranih aplikacija, kompleksnih baza podataka, web i mail servera
  • analize i testiranja bezbednosti kompjuterskih mreža
  • proizvodnja i distribucija aktivne mrežne opreme zasnovane na MikroTik tehnologijama (upravljivi svičevi, ruteri, gateway, firewall, wireless access point, bridge, …)