Servis opreme

 • Servis opreme
 • Održavanje opreme

Servis firme BS Computer je u potpunosti opremljen i osposobljen za održavanje Vaših desktop i laptop računara, kao i svih vrsta servera. Partnerski odnos sa firmom Dell i drugim velikim proizvođačima računarske opreme omogućava nam da imamo stalno dostupan lager originalnih rezervnih delova, kako bismo kvalitetno i brzo mogli da izvršimo sve vrste intervencija na računarskoj opremi, bilo na lokaciji klijenta ili u nas(em servisu.

BS Computer se bavi pružanjem usluga servisa kompjuterske opreme u garantnom i vangarantnom roku.

Usluge servisa vršimo u najkraćemo mogućem roku od momenta poziva klijenta.

Usluge servisa se vrše u prostorijama naše firme, kao i na licu nesta – na lokaciji kod klijenta.

Neke od usluga servisa opreme koje smo u prilici da vam ponudimo su:

 • Servis kompjutera (hardver i softver)
 • Servis kompjuterskih perifernih uređaja (monitori, štampači, skeneri, …)
 • Servis mrežne opreme (hubovi, switchevi, ruteri, i ostale aktivne i pasivne mrežne komponente)
 • Detekcija i analiza defekta opreme
 • Spašavanje izgubljenih podataka sa medija (harddisk, CD/DVD disk, floppy disk, USB flash, CF/SD/MMC i slične kartice)
   
Naše usluge se odlikuju brzom reakcijom, efikasnim pronalaženjem problema i brzom sanacijom problema.

Korisnici računara moraju biti svesni da redovno održavanje opreme produžava radni vek za minimum 30% što nije nimalo beznačajno. U mogućnosti smo da vam ponudimo više načina održavanja računara i opreme: održavanje po ugovoru (havarijski servis i redovno-proaktivno održavanje opreme); održavanje/servis po pozivu klijenta. Klijenti koji imaju potpisan ugovor o održavanju uvek imaju prednost i povoljnosti pri korišćenju ostalih usluga koje imamo u ponudi. Kod održavanja po ugovoru servisna služba je dostupna 24/7 tj. 24 sata svakog dana u nedelji.

Pored servisa računarske opreme, BS Computer se bavi održavanjem postojeće opreme, kao i instalacijom nove računarske opreme.

U okviru pružanja usluga održavanja kompjuterske opreme neke od usluga koje nudimo su:

 • Održavanje računara i računarskih periferija
 • Instalacija računarskog hardvera
 • Održavanje postojaćeg računarskog softvera
 • Instalacija novog licencnog softvera
 • Održavanje postojećih kompjuterskih mreža (održavanje aktivnih i pasivnih komponenti)
 • Instalacija novih aktivnih i pasivnih mrežnih komponenti
 • Kompletno održavanje postojećih informatičkih instalacija u vašoj firmi
 • BackUp podataka ili celokupnog sistema