Tehničko obezbeđenje

Analogni sistemi video nadzora polako odlaze u istoriju.Postoje mnogi razlozi za to.Komplikovani su za korišćenje,skupi su za održavanje i nefleksibilni su .Tehnička rešenja tih sistema godinama se nisu menjali .Analogni signal iz video kamere povezan je na jedan video procesorski uređaj.Sva oprema je centralizovana u kontrolnoj sobi u kojoj je nekoliko monitora, videorekordera i sl.Takav koncept rešenja nije menjan godinama i zadovoljavao je samo kod rešenja sa malim brojem kamera.Uvođenjem optike rešavao se samo jedan problem – problem udaljenosti kamera od mesta nadzora.Uzimajući u obzir današnje zahteve,gde različite službe i osobe žele sa više mesta da prate šta snimaju kamere, a sa druge strane sve veća primena i razvoj računarske mreže doveli su do gotovo potpunog potiskivanja analognog sistema video nadzora.

Glavne osobine digitalnih sistema video nadzora preko mreže :

  • istovremeni nadzor,snimanje i pregledanje snimljenog materijala
  • brz pristup bilo kojoj kameri ,bilo kada,bez obzira na udaljenost,bez obzira da li
  • još neko koristi istu kameru i bez obzira na lokaciju korisnika
  • “kontrolna soba” se može smestiti bilo gde
  • pristup određenim informacijama se reguliše preko lozinke
  • odličan kvalitet snimljenog materijala
  • na svakoj slici se nalazi naziv lokacije,datum i  vreme
  • lako i jednostavno štampanje bilo koje slike na papir
  • napredni algoritmi kontrole (pred alarmno snimanje,maskiranje određenih područja,automatsko snimanje…)
  • napredno i brzo pretraživanje baze snimljenog video materijala (po lokaciji, datumu,vremenu,alarmnom događaju…)

Izgradnjom samo jedne mreže (LAN,WAN,itd) značajno se štede sredstva,jer se ista mreža koristi i za podatke i za video nadzor .Pristup mreži preko različitih komunikacionih medijuma (GSM,GPRS,Internet,ADSL,ISDN,obična telefonska linija) ovlašćenim korisnicima pruža i mogućnost  daljinske kontrole radnog procesa kao i procesa proizvodnje

Dakle moderni digitalni sistemi su efikasniji i fleksibilniji od uobičajenih analognih sistema.Ukupna cena digitalnih sistema video-nadzora je višestruko niža od neefikasnih i nefleksibilnih analognih sistema.