Virtualizacija

Virtualizacija računarskih resursa uzela je maha u poslednjih nekoliko godina. Kako se postepeno povećavala snaga i performanse servera tako je i virtualizacija postajala sve zanimljivija za mala i srednja preduzeća. Virtualizacija omogućava da jedan fizički server koristite za rad više virtualnih servera u isto vreme. BS Computer sa svojim iskusnim inženjerima i administratorima može Vam ponuditi rešenja za virtualizaciju u Vašoj firmi kao i kasniji 24/7 nadzor nad sistemom.
Takođe, možemo obaviti prebacivanje fizičkih servera u virtualne bez obzira na kom operativnom sistemu se zasnivaju. Prednost ovakvih rešenja su uštede u hardveru servera zbog bolje iskorišćenosti, veća pouzdanost u radu, kao i smanjenje operativnih troškova vezanih za servere.