BSComputer

Irfan View distribucija u Srbiji

Program IrfanView naziv je dobio po autoru Irfanu Škiljanu. Program se pojavio 1996 godine. IrfanView se koristi prvenstveno za pregled slika, ali ima širok spektar mogućnosti za uređenje i pretvaranje grafičkih, audio i video datoteka.Intezivno se koristi jer je lagan i brz, kao i velikih mogićnosti za rad u raznim formatima grafičkih, video i audio datoteka.
IrfanView radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows, od verzije WIN 98 do Win 8.1.

Najpoznatije karakteristike zbog kojih se koristi IrfanView su:

  • podržavanje mnogih formata,
  • – višejezičnost – postojanje verzija na raznim jezicima
  •  kompaktnost – primarna datoteka za instalaciju zauzia samo 1.8 mb , a instalacija   dodataka preko 10 mb,
  • razne opcije za gledanje i obradu slika,
  • mogućnost umanjenja grafičkih prikaza,
  • pretvaranje niza slika u samostalnu prezentaciju sa slajdovima koja se može snimiti u više   formata( npr .exe, .scr)
  • prilagodjavanje slika za web stranice, 
  • sadrži podršku za preuzimanje slika sa skenera ili pak snimka ekrana telefona. . .

Program IrfanView je besplatan za nekomercijalnu – kućnu upotrebu, dobrotorne  i humanitarne organizacije, kao i za obrazovne svrhe ( škole, Univerziteti, muzeji).
Ukoliko zelite da koristike IrfanView u komercijalne svrhe ili na mestu vašeg poslovanja, licencu Irfan View morate kupiti.
Radi kupovine licence za program IrfanView kontaktirajte nekog iz „BS Computer“ SA, na mail podrska@bscomputer.com ili na broj telefona 023-601-200.

Linkovi:
1. http://www.modli.rs/zair/zair2004/Zair209.html
2. http://www.sk.rs/2000/11/skpd02.html
3. http://www.sk.rs/2008/02/sktr09.html
4. http://retrospec.sgn.net/users/tomcat/yu/magshow.php?page=41&all=RA_98_04