Knows how

BS Computer

BS Computer prodaje IrfanView u Srbiji

BS Computer

BS Computer prodaje IrfanView u Srbiji

BS Computer

BS Computer je od 01. oktobra 2014. postao IrfanView Reseller, tako da na teritoriji Srbije od nas je moguće da kupite IrfanView softver za Vaše preduzeće. Radi pojašnjenja licenciranje se vrši na sledeći način:

  • fizička lica za kućnu, nekomercijalnu upotrebu mogu IrfanView da koriste besplatno.
  • edukativne ustanove (škole, fakulteti, muzeji i biblioteke), humanitarne i dobrotvorne organizacije mogu IrfanView da koriste besplatno.
  • preduzetnici, preduzeća i svaka upotreba IrfanView softvera u komercijalne svrhe zahteva da kupite IrfanView licencu za svaki računar na kojem je instaliran softver.