Knows how

BS Computer

Šest godina firme

BS Computer

Šest godina firme

10.10.2011. BS Computer je napunio 6 godina uspešnog poslovanja. Tokom prethodnih 6 godina prešli smo dug i težak put od firme sa jednim zaposlenim, do firme koja zapošljava više visoko obrazovanih i stručnih ljudi sa diplomama iz IT oblasti. Konstantno radimo na unapređenju poslovanja i na povećanju kvaliteta i obima usluga koje pružamo, što je takođe obeležilo i prethodnu godinu.

Sledeći momenti su obeležili prethodnu, šestu godinu poslovanja firme BS Computer:

 • Novembar 2010. – 2 godine distribuiranja VoIP opreme firme YeaLink.
 • Decembar 2010. – 5 godina pružanja usluga i proizvoda u vezi računarskih mreža baziranih na MikroTik platformi.
 • Januar 2011. – 2 godine uspešnog poslovanja u distribuciji AVG Antivirus softvera kao AVG Reseller.
 • Februar 2011. – Pušten u rad web portal za podršku korisnicima na adresi http://podrska.bscomputer.com koji je, takođe, dostupan i slanjem emaila na podrska@bscomputer.com.
 • Februar 2011. – Pušten u rad web sajt www.voipcentrale.info posvećen našim uslugama i proizvodima u vezi VoIP tehnologija.
 • Mart 2011. – BS Computer je postao Microsoft Partner kroz članstvo u programu Microsoft Partner Network.
 • Mart 2011. – Pušten u rad web sajt www.serveri.rs posvećen našim uslugama i proizvodima u vezi servera.
 • Mart 2011. – U ponudu BS Computer uvrstio UPS proizvode firmi APC i Riello.
 • April 2011. – 4 godine uspešne proizvodnje bscNAS uređaja, sistema za mrežno skladištenje podataka (NAS/SAN data storage, mrežna skladišta podataka) koje smo razvili i u kontinuetu proizvodimo.
 • April 2011. – BS Computer postao DELL Registered Partner u okviru DELL PartnerDirect programa (što nam omogućava da distribuiramo i servisiramo široku paletu Dell proizvoda).
 • Maj 2011. – Započet rad na projektu izgradnje BS Computer DataCentra za obradu podataka za interne potrebe, kao i za outsourcing komercijalnim klijentima.
 • Jun 2011. – Pušten u rad web sajt www.serversadministration.com namenjen stranom tržištu, a u vezi usluga i proizvoda iz oblasti serverskih sistema.
 • Jul 2011. – BS Computer je svom portfoliu usluga u vezi računarskih mreža dodao uslugu izgradnje optičkih računarskih mreža (fiber optic).
 • Jul 2011. – 3 godine pružanja usluga implementacije rešenja baziranih na VoIP (Voice over Internet Protocol) tehnologijama.
 • Avgust 2011. – Pušten u rad web sajt www.bscshop.rs koji predstavlja našu online IT prodavnicu/katalog proizvoda koji se nalaze u našoj ponudi.
 • Septembar 2011. – Portfolio BS Computer usluga proširen sa uslugama obrade podataka u okviru BS Computer DataCentra za obradu podataka, vezanim za iznajmljivanje namenskih servera, virtuelnih servera i računarstva u oblaku (cloud computing) koji su na internet povezani optičkim linkom velikog kapaciteta radi kvalitetnog i brzog pristupa.
 • Septembar 2011. – Uspostavljena uspešna saradnja sa softverskom firmom CBS Systems (www.cbs.co.rs) koja se bavi izradom IS i ERP rešenja koja se implementiraju na našoj hardverskoj platformi ili na našem virtuelnom serverskom okruzenju (cloud computing) u okviru našeg datacentra za obradu podataka.
 • Oktobar 2011. – Zbog velikog interesovanja puštena u rad maloprodaja, kako bi se proširila delatnost veleprodaje IT proizvoda i pružanja usluga poslovnim korisnicima i na fizička lica.
 • Oktobar 2011. – Pušten u rad novi mailing sistem kako bismo imali što kvalitetniju komunikaciju putem email poruka sa našim klijentima.