Knows how

BS Computer

PDF Architect distribucija softvera u Srbiji

BS Computer

PDF Architect distribucija softvera u Srbiji

BS Computer

PDF Architect i ostale softvere firme PDFforge Gmbh od 1. novembra 2015. je moguće kupiti na teritoriji Srbije od firme BS Computer.
PDF Architect i PDFCreator u osnovnim verzijama Free/Basic su besplatni za kućnu i komercijalnu upotrebu. Sve ostale naprednije verzije je neophodno licencirati. Licenciranje se vrši u zavisnosti od softvera po računaru ili po korisniku, trajno ili na godišnjem novou.

Takođe, uz PDF Architect je moguće uzeti i Maintenance plan koji omogućava da u periodu za koji važi ovaj Paket usluga održavanja softvera, dobijate sve bitne najnovije ispravke aplikacije, kao i novu verziju PDF Architect aplikacije.

BS Computer

PDF Architect je napredni softver za manipulisanje sa PDF dokumentima. Bez obzira da li vam treba da pregledate, menjate, kreirate, spajate, konvertujete u drugi format vaše PDF dokumente PDF Architect je pravo rešenje za vaše poslovanje.

Na sledećem linku možete pogledati uslove licenciranja besplatne verzije PDF Creator-a
http://www.pdfforge.org/pdfcreator/license

PDF Creator for Business se licencira na sledeći način, sa sledećim funkcionalnostima:
http://www.pdfforge.org/pdfcreator/business

PDF Architect razlike po verzijama u zavisnosti od licence:
http://www.pdfforge.org/pdfarchitect/features

Radi kupovine licence za programe PDF Architect i PDF Creator kontaktirajte „BS Computer“ SA, na mail podrska@bscomputer.com ili na broj telefona 023/601-200.